ค้นหา
หน้าแรก ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
:: ข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัท >> ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลประเภทภาพโลกของสัตว์ (Animal)

ประกาศผล!!รางวัลโครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค โลกแห่งศิลปะโมเสค ''The World of Mosaic Tiles Design Contest 2016''


คัดเลือกรางวัลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 กับโครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค โลกแห่งศิลปะโมเสค ''The World
of Mosaic Tiles Design Contest 2016'' ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างมากมาย บริษัท เคอร่า
ไทล์ เซรามิก จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ


ประเภทภาพโลกของสัตว์ (Animal):


รางวัลชนะเลิศ นางสาวธัญภา แก้วนิล
ชื่อผลงาน The remembrance of love''
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวธันยกานต์ มหาพล
ชื่อผลงาน ''Between Love''
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2. นายณัฏฐีคเณศ เลิศพงศ์รุจักร
ชื่อผลงาน ''Cat''
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลชมเชย นางสาวกัญยาณี สังข์สุข
ชื่อผลงาน ''Siberian Husky''
ราชภัฏภูเก็ต

รางวัลชมเชย นายไตรภพ จิระวุฒิกุล
ชื่อผลงาน ''LEO''
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย นางสาวจุฑามาศ ธนะจิตต์
ชื่อผลงาน ''ชีวิตของเจ้าแมว''
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รางวัลชมเชย นางสาวปิยาณี ยังประเสริฐ
ชื่อผลงาน ''Wildlife สัตว์ป่า''
บุคคลทั่วไป

รางวัลชมเชย นางสาวฐิตารีย์ อ่อนอุ่น
ชื่อผลงาน ''Owl in the dark''
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การมอบรางวัล:
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา The Emerald Hotel ห้องมรกต ชั้น 3 เวลา 13.00 - 17.00 น. ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลทุกท่านมารับมอบรางวัลในวันและเวลาดังกล่าว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
238/25 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-692-9201-5, 02-2741226-7 แฟกซ์. 02-692-7552 Email: info@keratiles.co.th