ค้นหา
หน้าแรก ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
:: ข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัท >> กลับมาอีกครั้ง!! กับสุดยอดเวทีโครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017 เพิ่มเงินรางวัลชนะเลิศเป็น 40,000 บาท!!!

ขอเชิญชวนนักออกแบบรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานการประกวด โชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ !!


บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด เปิดเวทีอีกครั้งเพื่อค้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ได้แสดงความสามารถเข้าร่วมส่งผลงานความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจในการออกแบบภาพโมเสค

โดยจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อโครงการ ''สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย'' Journey Thailand Mosaic Tiles

Design Contest 2017 เพื่อสามารถถ่ายทอดให้เห็นถึง สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โบราณสถาน

และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามในประเทศไทย ควรค่าแก่การสืบทอดและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป


ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานได้

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 !!


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.keratiles.co.th
หรือ facebook.com/keratilesceramicสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
238/25 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-692-9201-5, 02-2741226-7 แฟกซ์. 02-692-7552 Email: info@keratiles.co.th