NEWS

News & Event

Big Boss Birthday!

 

 

 

สุขสันต์วันเกิด บอสใหญ่เคอร่า !
คุณบวรศักด์ ศุภทนต์ กรรมการผู้จัดการ
ขอพรอันยิ่งใหญ่ จงดลบันดาลพรให้
“สุขประเสริฐ เกิดดิถี ทวีลาภ สุขภาพแข็งแกร่ง สดใส
สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยอำนวยชัย สุขฤทัย เจริญยิ่ง มิ่งมงคล”
จากคณะผู้บริหารและพนักงาน Keratiles Ceramic