ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

สุขสันต์วันเกิด คุณสุชาติ ศุภทนต์ !

 

 

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณสุชาติ ศุภทนต์

ประธานบริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ ทั่วสากลพิภพ โปรดอำนวยพร
ให้ท่านประธานมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง
เจริญด้วยวรรณะ สุขะ พละ ตลอดไปค่ะ