Call +66 84 752 9609, +66 84 752 5609

NEWS

News & Event

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค “สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย”

 

 

ขอขอบคุณคุณครูเจษวิภาและน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ให้การต้อนรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค
สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย
Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017