NEWS

News & Event

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค 2018 ภาควิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ขอขอบคุณอาจารย์ตฤศ หริตวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชานฤมิตศิลป์ ให้การต้อนรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค "หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค" Brilliant Ideas  Million Designs Mosaic Tiles Design Contest 2018