NEWS

News & Event

ประกาศผล !! รางวัลโครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค 2018

 

 

ตัดสินรางวัลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 กับโครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค “ หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค ” Brilliant Ideas  Million Designs Mosaic Tiles Design Contest 2018 ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างมากมาย บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ

ประเภทแลนด์มาร์คประจำจังหวัดของไทย Landmark of Thailand

รางวัลชนะเลิศ นายปรัชญา ศรียอด
ชื่อผลงาน “กาพย์แห่เรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาววารุณี ไชยยะ
ชื่อผลงาน “3 ปีที่แล้ว ณ อยุธยา”
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองชนะเลิศอันดับ 2. นายธีรภัทร ถนัดค้า
ชื่อผลงาน “กาญจนบุรี”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองชนะเลิศอันดับ 2. ทีม Double Bee
1.นายโดม คล้ายสังข์ 2.นางสาวชิณัญญา พลโภคินต์
ชื่อผลงาน “WAT ARUN”
บุคคลทั่วไป

รองชนะเลิศอันดับ 2. นางสาวภัทรกันย์ พุ่มประดิษฐ์
ชื่อผลงาน “ร่องเสือเต้น”
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

รางวัลชมเชย นายสุวัชร เอื้อไพบูลย์
ชื่อผลงาน “มหัศจรรย์แห่งขุนเขาของไทย”
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รางวัลชมเชย นายภูมินท์ ห่อเหวียง
ชื่อผลงาน “วัดชัยวัฒนาราม”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวัลชมเชย นายภัสสวัฒน์ ทับไทร
ชื่อผลงาน “EYE SEE SHRINE”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย นางสาวชาลิสา ไพศาลยกิจ
ชื่อผลงาน “รถม้าพาแอ่ว”
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

รางวัลชมเชย นางสาวศุภพิชญ์ มนัสศิริวิทยา
ชื่อผลงาน “พระบรมบรรพตภูเขาทอง”
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์