ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

อยากมีสระว่ายน้ำเริ่มต้นอย่างไรดีนะ ?

 

 

สิ่งที่เราควรรู้เบื้องต้น ก่อนสร้างสระว่ายน้ำ มีอะไรบ้าง

1. โครงสร้างสระว่ายน้ำ ต้องการประเภทใด

>>สระว่ายน้ำคอนกรีต โครงสร้างพื้นและผนังของสระ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

>>สระว่ายน้ำสำเร็จรูป โครงสร้างผลิตจากพอลิเมอร์สำเร็จ

2. ระบบบำบัดน้ำ ปัจจุบันนิยมใช้อยู่ 3 ระบบ

>>ระบบคลอรีน

>>ระบบน้ำเกลือ

>>ระบบโอโซน

3. รูปทรงของสระว่ายน้ำ

>>รูปทรงเลขาคณิต

>>รูปทรงอิสระ

4. การปูผิวสระว่ายน้ำ

5. การสร้างร่มเงาให้กับสระว่ายน้ำ

6. การเพิ่มบรรยากาศให้สระว่ายน้ำ

7. การดูแลรักษา