NEWS

News & Event

อลังการกฐินสามัคคี!!

 

 

ยอดบุญกฐิน ๕๓๙,๐๗๔ บาท อลังการกฐินสามัคคี

งานบุญทอดกฐินสามัคคี วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ โดยบริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด เพื่อสมทบทุนในการซื้อที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์และบูรณะเสนาสนะภายในวัด ทอดถวาย ณ วัดแม่ปุง หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ใช้เป็นพื้นที่บำเพ็ญกุศลประโยชน์ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาแก่ทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ได้มีจิตเป็นกุศลร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย