NEWS

News & Event

พิธีทำบุญประจำปี 2565

 

 

ธุรกิจพุ่ง ยอดขายปัง!! ๒๒.๑๑.๒๕๖๕

วันดี ฤกษ์ดี บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด โดยประธาน คุณบวรศักดิ์ ศุภทนต์ ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและร่วมฟังธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕