NEWS

News & Event

ทำบุญประจำปี 2023

 

 

ให้ยอดขายปังๆ ๑๖.๑๒.๒๕๖๖ วันดี ฤกษ์ดี

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด โดยประธาน คุณบวรศักดิ์ ศุภทนต์ ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและร่วมฟังธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กรและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖