NEWS

News & Event

Lampang Ceramic Grand Sales Fair 2024

 

 

สงกรานต์นี้ หนีร้อน มาช้อปปิ้งเซรามิกกัน!

งาน ลำปางเซรามิกแกรนด์เซลล์แฟร์

วันที่ 10-17 เมษายน 2567

เวลา 9.00-20.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เกาะคา