NEWS

News & Event

ร่วมสวัสดีปีใหม่ไทย แกรนด์โฮม 11 Apr, 2024

 

 

เคอร่าไทล์ ร่วมสวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัว

พร้อมอวยพรวันเกิด คุณมาลี ทยานุวัฒน์

แกรนด์โฮม โดยคุณวิชัย โภคินวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดและทีมขาย

เป็นตัวแทนบริษัทฯ