NEWS

News & Event

พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017

 

 

พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค
สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
เวลา 13.00- 16.00 น
ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล โฮเต็ล รัชดาภิเษก
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกๆ ท่านค่ะ