Call +66 84 752 9609, +66 84 752 5609

สตาร์ 2 คลาวดิ ดีไลท์

Size: 4" x 4"
Dimension: W100 x L100 x H10 mm.
Pcs./Box: 81สามารถสั่งผลิตได้ทุกสีในกลุ่ม " โมโนคัลเลอร์ "

Image


Model : JEWEL

Size : 4" x 4"

Dimension : W100x L100 x H10 mm.

Pcs./Box : 81

Box Dimension : 103 x 11 x 102 mm.PATTERN & DESIGN

Easily choose the colors to match your patterns